Fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til: 

Textil Print

Bakkelyvej 2

8680 Ry

E-mail: webshop@textilprint.dk

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

– Bestilt den                       ______________________________________________________

– Ordrenummer                ______________________________________________________

– Bestilt af (navn)             ______________________________________________________

– Bestillers adresse           ______________________________________________________

– Bestillers underskrift    ______________________________________________________